Oppimisympäristöjen koordinaattoreiden verkostotapaaminen

2.6.2023

Wellness Centerin koordinaattorit pääsivät tutustumaan oppimisympäristöjen koordinaattoreiden verkostotapaamisessa Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen Palvelukeskus Soteekkiin. Tämän vierailun mahdollisti AMK-oppimisympäristöjen koordinaattoreiden verkostoyhteistyö. Verkosto koottiin Savonian Wellness Centerin toimesta vuoden 2020 aikana ja sen tarkoituksena on jakaa käytänteitä, toimintamalleja sekä kehittää oppimisympäristöjä. Viime vuonna vierailimme Lappeenrannassa LAB ammattikorkeakoulussa ja tutustuimme heidän oppimisympäristöön sekä monipuolisiin testilaboratorioihin. AMK-oppimisympäristöjen koordinaattorit tapaavat kuukausittain Teamsin välityksellä ”Turinatuokion” muodossa.

KUVA 1. Porin verkostotapaamisessa edustivat Karelian Tarmon, Seinäjoen Wellness Labsin, Savonian Wellness Centerin ja Porin Soteekin vastaavat työntekijät.

Wellness Center Savonia

Wellness Center Savonia tuottaa hyvinvointipalveluita Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, Kuopion kaupungille, yrityksille, yhdistyksille ja yksilöasiakkaille. Wellness Centerin työntekijöinä toimivat harjoittelussa olevat terveysalan opiskelijat. Lisäksi Wellness Centerillä toimii tradenomi- ja liiketalouden opiskelijoita sekä runsaasti kansainvälisiä opiskelijoita. Wellness Centerin palveluita ja sidosryhmiä näet alla olevasta kuviosta (KUVIO 1).  

KUVIO 1. Esimerkkejä Wellness Centerin palveluista ja sidosryhmistä.

Oppimisympäristöt tutuiksi

Verkostotapaamisen ideana oli jakaa hyviä käytänteitä ja toimintamalleja benchmarkkauksen ja toimintaan tutustumisen kautta. Meillä oli mahdollisuus jo etukäteen toivoa aiheita päivän sisällöstä ja esittää kysymyksiä, jotta oppimisympäristössä työskentelevät opiskelijat pystyivät valmistautumaan vierailuamme varten. Vierailuohjelmaan kuului SAMKin Porin kampuksen esittelykierros, ideoiden vaihtoa, verkostoitumista, Soteekki -toiminnan esittelyä, opiskelijoiden tapaamista ja keskustelua ajankohtaisista aiheista.

KUVA 2. Ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöjen edustajia kiertämässä Satakunnan ammattikorkeakoulun tiloja.

Koordinaattoreiden tavatessa ideat lensivät ja iloinen puheen sorina täytti tilan. Porin tapaamiseen osallistuivat Karelian Tarmon, Seinäjoen Wellness Labsin ja Savonian Wellness Centerin edustajat. Puolessatoista päivässä kävimme läpi SAMKin Palvelukeskus Soteekin palveluohjaajien työnkuvaa, opiskelijoiden työtehtäviä ja palveluita. Vaihdoimme samalla ideoita eri oppimisympäristöjen toiminnasta, sidosryhmistä ja palveluverkostoista. Hienoa, että koordinaattoreilla oli mahdollisuus päästä tapaamaan ja kehittämään yhdessä ammattikorkeakoulujen oppimisympäristöjä.

Soteekissa pääsimme mukaan kansainvälisen opiskelijatiimin viikkopalaveriin. Saimme myös haastatella fysioterapia-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoita. Soteekissa monialainen ja kansainvälinen tiimityöskentely onkin palvelutuotannon keskiössä ja toiminnan perusta. Toiminnassa hyödynnetään esimerkiksi SAMKin omaa Kokeilimoa, mikä on kodinomainen esittelytila erilaisille esteettömille ratkaisuille. Myös PETE -toiminta eli fyysisen suorituskyvyn mittaukset Satakunnan alueen sopimuspalokuntalaisille kuuluvat opiskelijoiden toteuttamiin toimiin vuosittain.

KUVA 3. Soteekin kansainvälisen tiimin harjoittelijoita. Edessä Soteekin palveluohjaajat Riikka ja Tero Kullervo-patsas käsissään.

Käynnissä olevan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kaksi päätavoitetta on siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä vahvistaa palveluiden monialaisuutta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023). Verkostotapaamisessa tuli vahvasti esille, että myös AMK-oppimisympäristöt ovat vahvasti sitoutuneet näihin tavoitteisiin. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan oppimisympäristöissä juuri monialaista ennaltaehkäisyyn keskittyvää palveluiden suunnittelua ja toteuttamista.

KUVA 4. Illalla tutustuimme Porin nähtävyyksiin mm. Kirjurinluotoon.

Kirjoittajat:

Sanna Hukkanen, projektissuunnittelija Savonia-ammattikorkeakoulu sanna.hukkanen@savonia.fi

Salla Lommi, palvelukoordinaattori Savonia-ammattikorkeakoulu salla.lommi@savonia.fi

Lähde:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma. Nettijulkaisu. Päivitetty 7.3.2023. Luettu 2.6.2023. Saatavilla: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma