Junttanin tyhyiltapäivä

11.8.2023

Junttan Oy:n kesäjuhlia vietettiin kesäkuussa Kuopion Luodolla (Kuva 1). Osana kesäjuhlia oli tyhyiltapäivä, jonka ohjelman järjestäjänä toimi Wellness Center Savonia. Wellness Center on yrittäjämäinen oppimisympäristö Savonian terveys- ja matkailualan sekä liiketalouden opiskelijoille. Wellness Center tuottaa hyvinvointipalveluita yksilö- ja yritysasiakkaille Kuopion alueella. Wellness Centerillä opiskelijat oppivat tärkeitä taitoja yrittäjyydestä, asiakaspalvelusta ja palvelukokonaisuuksien suunnittelusta sekä toteuttamisesta.

Kuva 1. Wellness Center Savonia järjesti Junttanin henkilöstölle tyhyiltapäivän 8.6.2023. Tyhyiltapäivässä oli mukana yli 100 junttanilaista. Kuva: Ossi Neijonen.

Tyhy-toiminta Junttanilla

Junttan Oy on kuopiolainen teknologiateollisuuden yritys, jolla on yli 40 vuoden kokemus markkinoiden johtavien, hydraulisten paalutuslaitteiden suunnittelemisesta ja valmistamisesta. Henkilöstön työhyvinvointi ja yhteisen Crew-hengen rakentaminen ovat tärkeässä osassa yrityksen toimintaa.

Junttanilla haluamme panostaa tyhy-toimintaan ja sitä tehtävää varten meillä toimii virkistystoimikunta, Fun Mode Committee, joka koostuu eri toimipisteiden ja toimintojen vapaaehtoisista Junttanilaisista. Virkistystoimikunnassa suunnittelemme erilaista työhyvinvointia tukevaa sekä työssä viihtyvyyttä ja henkilöstön yhteishenkeä kohottavaa virkistystoimintaa. Keväisin ja syksyisin järjestämme tyhy-iltapäivät liikunnan ja ulkoilun merkeissä, ja vuoden kohokohtana toimii kesäkuussa järjestettävät kesäjuhlat.

Kuva 2. Team Etanat. Kuva: Ossi Neijonen.

Tyhyiltapäivän eteneminen

Päivä aloitettiin jakautumalla joukkueisiin. Junttanin henkilöstö jaettiin 20 joukkueeseen, joilla jokaisella oli oma ns. teemaeläin (Kuva 2). Jokaiseen joukkueeseen tuli 4-5 henkilöä. Joukkueet saivat ohjeet ja suoritettavat tehtävät mukaansa. Suoritettavia tehtäviä oli yhteensä 50 ja tehtävät vaativat joukkueilta yhteistyötä, heittäytymistä ja kekseliäisyyttä. Kaikkiin tehtäviin ei ollut yhtä oikeaa vastausta, vaan joukkueiden luovuutta haastettiin lähiympäristössä (Kuva 3). Rastiseikkailuun oli varattu reilu 1,5 tuntia aikaa ja Wellness Centerin väki pääsi myös tunnelmaan mukaan seuraamalla joukkueiden etenemistä ja tehtävien suorittamista kuvien ja videoiden kautta. Kaksi eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta palkittiin muun muassa Wellness Centerin ja Business Centerin tuotepalkinnoilla ja Junttanin muistamisilla.

Päivän päätteeksi palaute tyhypäivän toteutuksesta oli erinomaista.

Päädyimme sattuman kautta yhteistyöhön Wellness Centerin kanssa etsiessämme tyhy-ohjelman toteuttajaa eeppisenä tunnettuihin kesäjuhliimme. Halusimme jälleen löytää jotain uuttaa ja ennenkokematonta. Savonian väki hoiti homman hienosti toiveidemme pohjalta ja saimmekin nauttia ikimuistoisesta seikkailumielisestä kaupunkisuunnistuksesta. Sateinen sää jäi sivuseikaksi, kun osallistava ja kilpailuhenkeen kirvoittava suunnistus alkoi. Kiitos!

Työhyvinvointia edistävä toiminta on pitkäjänteistä ja se kuuluu koko organisaatiolle yhdessä. Kun yritys järjestää Tyhy-päiviä, voidaan samalla kohottaa henkilöstön motivaatiota ja aktivoida henkilöstön työkykyä. (Tykypäivä.net).

Kuva 3. Yksi kaupunkisuunnistuksen tehtävistä oli ”Juokse Hannes Kolehmaisen kanssa”. Kuva: Ossi Neijonen.

Kirjoittaja:

Sanna Hukkanen, projektisuunnittelija Savonia-ammattikorkeakoulu, sanna.hukkanen@savonia.fi

Lähteet:

Tykypäivä.net 2022. Tyhy-toiminta. Nettijulkaisu. [Luettu 29.6.2023]. Saatavissa: https://www.tykypaiva.net/tyhy-toiminta/